Sempozyum Katılım Esasları

 

• Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.

• Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 ila 400 kelime arasında olmalıdır.

• Tebliğ özetleri katılım formu kullanılarak elektronik posta ile gönderilmelidir.

• Oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır.

• Tebliğler sempozyum sonrasında kitap halinde basılacaktır.

• Tebliğli katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum 

      ▶ Konu Başlıkları

 

Kurullar

      ▶ Yürütme Kurulu

      ▶ Bilim Kurulu

      ▶ Sekreterya

 

Katılım Esasları

      ▶ Katılım Şartları

      ▶ Önemli Tarihler

      ▶ Başvuru Formu

      ▶ Yazım Kılavuzu

      ▶ Özet Kılavuzu

 

Medya

      ▶ Program

      ▶ Özet Kitabı