Muhtemel Konu Başlıkları

 

• Tarihsel Süreçte Sakarya ve Çevresi

• Dinî İnançlar, Ritüeller ve Kutsal Figürler

• Sanat ve Mimari

• Edebiyat

• Folklor

• Tasavvuf Kültürü

• Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayat

• Toplumsal Yapı

• Göçler ve Demografik Yapı

• Sakaryalı Meşhurlar

Sempozyum 

      ▶ Konu Başlıkları

 

Kurullar

      ▶ Yürütme Kurulu

      ▶ Bilim Kurulu

      ▶ Sekreterya

 

Katılım Esasları

      ▶ Katılım Şartları

      ▶ Önemli Tarihler

      ▶ Başvuru Formu

      ▶ Yazım Kılavuzu

      ▶ Özet Kılavuzu

 

Medya

      ▶ Program

      ▶ Özet Kitabı